Územní studie

V této sekci naleznete odkazy na územně plánovací dokumentace Prahy,  platný územní plán Prahy (Územní plán sídelného útvaru) a připravovaný nový územní plán Prahy (Metropolitní plán). Dále zde najdete různé podpůrné studie, které naše městská část připravuje pro plánování rozvoje svého území.