Veřejné prostory

Snahou naší městské části je pečovat o okolí co možná nejvíce udržitelně a zároveň tak, aby opatření zlepšovala kvalitu života místních obyvatel. A to například revitalizací parků a vodních ploch, výsadbou nových stromů, obnovou historických cest, zakládáním květinových záhonů s retenční funkcí, přírodních louček a tvorbou rekreačních ploch s ohledem na zachování stávající zeleně. 

Všechny projekty Plánované V realizaci Dokončeno